Przedszkole Motylek Kronso » O nas
O nas

Nasze przedszkole działa od października 2013 roku, a od lipca 2015 roku posiada dwie siedziby.

Pierwszy oddział naszego przedszkola mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Korczyńskiej 1 w Krośnie, zaś drugi w parterowym budynku przy ulicy Grodzkiej 73 C.

Staraliśmy się, aby nasze przedszkole zostało urządzone z uwzględnieniem najwyższych norm jakości i bezpieczeństwa. W budynkach przeprowadzone zostały prace adaptacyjne, które pozwoliły spełnić wszystkie normy i przepisy gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki dla przedszkolaków.

Wyposażenie budynków posiada odpowiednie atesty i zostało pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawców: sanitarno-epidemiologicznych, straż pożarną oraz BHP.

 

W przedszkolu duży nacisk kładziemy na estetykę i funkcjonalność.

 

 

Co nas wyróżnia?

 

1. Naszym atutem jest miła, domowa i radosna atmosfera zabawy, pracy i nauki.

 

2. Przedszkole stwarza szanse na spotkanie się różnych dzieci i kształtuje w nich szczególną wrażliwość na drugiego człowieka, na jego potrzeby. W przedszkolu realizujemy ideę integracji. Przyjmujemy dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które gwarantuje szeroki zakres zajęć dostosowanych indywidualnie do każdego naszego wychowanka.

 

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, spokojnych i nadpobudliwych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach, zainteresowaniach, integrujących się we wspólnym działaniu.

 

                                            Korzyści płynące z integracji …

 

dla dzieci zdrowych – pełnosprawnych:

 • w sposób naturalny uczą się tolerancji, akceptacji, otwartości na innych, opiekuńczości, współżycia, samodzielności;
 •  właściwie kształtują pozytywne postawy wobec innych;
 • mają możliwość korzystania z pomocy specjalistów;
 •  są bardziej uspołecznione.

 

dla dzieci niepełnosprawnych:

 • rozwija się ich samodzielność;
 • nabywają umiejętności społecznych;
 • uczą się przez obserwację dzieci zdrowych;
 •  mają większą motywację do nauki, samodzielności;
 • są bardziej komunikatywne, chętniej nawiązuje kontakty z innymi;
 • stają się powoli sprawniejsze intelektualnie i fizycznie;
 • dziecko niepełnosprawne ma możliwość przebywania w naturalnym środowisku, nie jest izolowane.

 

W naszej placówce dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne poprzez wspólne zajęcia, zabawy, imprezy i wyjścia uczą się w sposób naturalny wzajemnej wyrozumiałości, tolerancji, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia i empatii. W ten sposób wszechstronniej rozwijają swoją osobowość i nabywają umiejętności społecznych.

 

3Prowadzimy zróżnicowane wiekowo grupy.

 

Grupa mieszana w przedszkolu swoją strukturą przypomina rodzinę i stwarza bardziej naturalne i korzystne warunki do rozwoju dzieci niż grupa jednorodna wiekowo. Zapewnia bogatą i różnorodną stymulację, uczy komunikacji na wielu poziomach oraz wymusza kontakty społeczne.

 

Najważniejsze aspekty i zalety grupy mieszanej:

 • Przebywanie w grupie mieszanej ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka. Zajmując coraz to inną pozycję społeczną, dziecko staje się osobą bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności;
 • Dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym, lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla jego rozwoju. Tak jak w naturalnym środowisku nie uczy się tylko od równolatków, ale także od młodszych i starszych dzieci;
 • Najmłodsze dzieci znacznie szybciej adaptują się w nowym środowisku;
 • Plusem jest możliwość pobytu w jednej grupie rodzeństwa;
 •  Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie;
 •  Zachodzi możliwość zróżnicowanej i ciekawszej organizacji zajęć;

 

Przedszkolaki w grupie mieszanej w sposób naturalny i samoistny uczą się postaw partnerstwa, tolerancji i współżycia w społeczeństwie. Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatych doświadczeń. Dzieci młodsze nie czują się osamotnione, bo wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na nauczycielkę, ale także na starszych kolegów, którzy pomogą i doradzą.