Przedszkole Motylek Kronso » Opłaty
Opłaty

 

 

OPŁATY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 WYNOSZĄ:

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Motylek” w Krośnie, ul. Korczyńska 1 i ul. Grodzka 73c, 38-400 Krosno

a) Czesne – 300zł

b) Opłata dla rodzeństwa – 250 zł

c) Czesne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona) – 100 zł

d) Czesne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z jedną niepełnosprawnością) – 200 zł

 

Opiekun Dzienny „Motylek” w Krośnie, ul. Grodzka 73c, 38-400 Krosno

a) Czesne – 800zł

b) Opłata dla rodzeństwa – 700 zł

 

Niepubliczny Żłobek „Motylek” w Krościenku Wyżnym, ul. Kopalniana 9a, 38-422 Krościenko Wyżne

a) Czesne – 800zł

b) Opłata dla rodzeństwa – 700 zł

 

 

Opłata za wyżywienie – 12 zł dziennie

Wyżywienie:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł. i obejmuje:

– śniadanie,

– 2-daniowy obiad

– podwieczorek.

Dodatkowo dzieci dostają na II śniadanie owoc lub ciasteczko.

 

Istnieje możliwość wykupywania tylko niektórych posiłków: śniadanie 2,50 zł; obiad 7 zł; podwieczorek 2,50 zł.

W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka, jednakże po zgłoszeniu absencji do godziny 07:30.

Tygodniowy jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej w szatni Przedszkola oraz zamieszczony na stronie internetowej w zakładce Jadłospis.

 

Telefon wyżywienie 

666 491 471

 

Płatność za przedszkole oraz wyżywienie należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na poniższe konto bankowe.

 

Numer rachunku bankowego:

13 1020 2964 0000 6402 0114 1514

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom umożliwiamy także:

  •  dla dzieci, nie zapisanych do przedszkola, pozostawienie dziecka w przedszkolu „na godziny” – w cenie: 5 zł. za 1 godz.
  •  pozostawienie dziecka w placówce po godzinach pracy przedszkola (po godz. 17.30):
    • dzieci zapisane do przedszkola 10 zł. za 1 godz.
    • dzieci nie zapisane do przedszkola 20 zł. za 1 godz.