Przedszkole Motylek Kronso » Nasza kadra
Nasza kadra

OLYMPUS DIGITAL CAMERAmgr Joanna Zięba – dyrektor, nauczyciel, instruktor zajęć dodatkowych
więcej »

W czerwcu 2010 r. ukończyłam studia pierwszego stopnia licencjackie na kierunku Pedagogika na specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Pedagogika Przedszkolna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika na specjalności Animator i Menedżer Kultury, specjalizacje: Fotografia i Taniec, również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas studiów odbywałam liczne praktyki pedagogiczne, działałam w Wolontariacie Studenckim, co spowodowało, że miałam możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy zarówno z dorosłymi, młodzieżą, jak i z dziećmi. Największą satysfakcję i radość sprawiało mi jednak obcowanie z małymi dziećmi, co sprawiło, że zdecydowałam się właśnie na pracę w przedszkolu. Chcąc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, aby móc pracować również z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi ukończyłam w czerwcu 2013 r. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. W 2014 r. ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. W lutym 2017 r. ukończyłam studia podyplomowe „Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja” w Rzeszowie. W czerwcu 2019 r. ukończyłam kurs „Integracja Sensoryczna stopień I oraz stopień II”. W 2022 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. W 2024 r. ukończyłam studia podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki i surdopedagogiki w Collegium Humanum w Warszawie. Od października 2021 r. rozpoczęłam studia na kierunku Psychologia na Collegium Humanum w Warszawie. 

Jestem osobą młodą, kreatywną, otwartą, cierpliwą. Mam głowę pełną pomysłów, a w pracy z dziećmi trzeba mieć ich bardzo dużo. Praca z dziećmi to moja pasja i prawdziwe powołanie. Janusz Korczak napisał, że „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, tak i mi uśmiech dzieci dodaje energii i sił do pracy. Ja również staram się być zawsze uśmiechnięta i dbam o to, aby dzieci mogły rozwijać się w atmosferze serdeczności i poczuciu bezpieczeństwa. Spełniam się kiedy widzę, że dzieci chętnie i z uśmiechem przychodzą do przedszkola, z zaciekawieniem pytają mnie co dla nich przygotowałam, bo wiedzą, że nauczą się znów dzisiaj czegoś nowego, interesującego – to znak, że moja praca, trud włożony w przygotowanie do zajęć zostają docenione. Niezwykłe w tej pracy jest obserwowanie dzieci, które z dnia na dzień rozwijają się i nabierają coraz więcej umiejętności. Dbam o wyzwalanie w dzieciach spontaniczności, wspieram w rozwijaniu samodzielności i twórczego myślenia, dbam o integrację i współpracę w grupie. Staram się podchodzić do każdego dziecka indywidualnie, poznawać jego problemy i próbować je rozwiązywać, szukać mocnych stron i je doskonalić.

W swojej pracy wykorzystuję najnowsze koncepcje i metody pracy z dziećmi. Staram się systematycznie podnosić i poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje, poprzez zapoznawanie się z bieżącą literaturą na temat rozwoju małych dzieci oraz uczestnictwo w ciekawych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej rozumieć i wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

Moje zainteresowania to przede wszystkim sport (w szczególności piłka nożna i judo), zarówno oglądanie w domowym fotelu, jak i czynne uczestnictwo. Od zawsze interesowałam się sportem, na studiach trenowałam z sukcesami judo, zdobyłam tytuł Wicemistrzyni Polski Kobiet wśród Uniwersytetów. W 2010 r. ukończyłam kurs ogólnego instruktora sportu, później zdobyłam tytuł Instruktora Samoobrony. Brałam także udział w Instruktorskim Kursie Taekwondoo Tigers prowadzonym przez instruktorów z Anglii.

Lubię fotografować (czyli chwytać chwilę, która na zdjęciu przetrwa na dłużej) oraz tańczyć (taniec daje mi pozytywną energię na długi, długi czas).

 

 

image mgr Marcin Zięba – nauczyciel wspomagający, instruktor zajęć dodatkowych
więcej »

W czerwcu 2010 r. ukończyłem studia historyczne o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie kontynuowałem  edukacje na podyplomowych studiach z wosu i relacji międzynarodowych z modułem wychowania do życia w rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłem również wiele kursów kwalifikacyjnych: z zakresu bibliotekoznawstwa, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą.  W lutym 2017 r. ukończyłem studia podyplomowe z zakresu „Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja” w Rzeszowie, a w czerwcu 2017 r. Logopedię. Ponadto uczęszczałem na innowacyjny kurs „Szachy w szkole” oraz na kurs Instruktora Szachowego – tytuł instruktora sportu  uzyskałem na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2009 r. 

Pracowałem jako nauczyciel historii i wosu w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, gdzie zdobyłem cenne doświadczenie w zakresie metod  nauczania i wychowywania młodzieży. W 2012 r. uzyskałem  stopień nauczyciela  kontraktowego.

Doświadczenie pedagogiczne nabyłem także pracując w Lublinie w wielu państwowych i prywatnych przedszkolach jako instruktor zajęć szachowych, komputerowych, historycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Na potrzebę zajęć szachowych stworzyłem program „Szachy przedszkolaków”, samodzielnie opracowywałem bajki, rymowanki i konspekty zajęć.

W 2013 r. założyłem firmę, która działa w Lublinie i Krośnie, i zajmuje się organizacją zajęć dodatkowych dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

 

 

 

   mgr Anna Prajsner-Kwolek – nauczyciel wychowawca, pedagog w grupie „Motylki”

W czerwcu 2018 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika ze specjalnością pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną, następnie studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz z logopedii. Dodatkowo podczas studiów uzupełniłam swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

W trakcie studiów angażując się w liczne działania na rzecz dzieci i dorosłych w środowisku lokalnym (szpital, szkoła, dom pomocy społecznej, hospicjum) miałam możliwość poznania specyfiki zawodu wychowawcy/opiekuna.

Praca z dziećmi sprawia mi satysfakcję i każdego dnia przynosi nowe doświadczenie. Przywiązuję duża uwagę do samodzielności dzieci, aby mogły jak najlepiej  poradzić sobie w otaczającym środowisku i miały wiarę we własne możliwości.

Czas, który spędzam z przedszkolakami jest dla mnie inspiracją i jednocześnie wyzwaniem do poszukiwania nowych metod pracy i rozwiązań terapeutycznych. Dlatego też pragnę stale się rozwijać i podnosić poziom swoich kompetencji. Uczestniczyłam m.in. w  trzystopniowym kursie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu, szkoleniach: „Attention Autism”,  „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD Program Marchewkowe Pole”, „Dyscyplina bez nakazów”, „Edukacja przez ruch”, „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”, „Terapia ręki – ćwiczenia wspierające rozwój grafomotoryczny”, „Czytanie sylabowe jako profilaktyka dysleksji”, „Matematyczne gry i zabawy dla dzieci przedszkolnych”. Kolejne kursy i szkolenia jeszcze przede mną. Uzyskaną wiedzę wykorzystuję na co dzień w pracy z dziećmi, by móc w jak największym stopniu wspomagać ich rozwój.

 

   mgr Katarzyna Szmyd – nauczyciel pedagog w grupie „Motylki” 

 

 

anna-krzanowska  mgr Anna Krzanowska – nauczyciel wychowawca grupy „Pszczółki”

W 2012 roku ukończyłam studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, uzyskując tytuł licencjata. W okresie nauki odbyłam praktykę nauczycielską w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach I-III, gdzie zapoznałam się ze specyfiką pracy nauczyciela oraz miałam możliwość organizowania  i prowadzenia zajęć z dziećmi.

W 2014 roku ukończyłam studia drugiego stopnia w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, uzyskując tytuł magistra. W tym czasie również odbyłam liczne praktyki pedagogiczne w przedszkolu oraz w szkole.

Ponadto jestem absolwentką Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle na kierunku Opiekunka dziecięca. Odbyłam również staż w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Krośnie na stanowisku pomoc wychowawcy. W tym okresie wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zajęć, poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi oraz metody i techniki wspomagające rozwój dziecka. Poprzez sześciomiesięczną obecność w placówce przekonałam się jak odpowiedzialne jest stanowisko nauczyciela, a także jak wiele sprawia radości i satysfakcji.

Moim podstawowym celem w pracy z dziećmi jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, stworzenie ciepłej, miłej atmosfery, oraz otaczanie ich troską i zrozumieniem.

Przygotowując zajęcia dla przedszkolaków staram się, aby zawarte treści były interesujące dla każdego z nich. Warto poświęcić każdą wolną chwilę na ich przygotowanie, by później już w pierwszych dniach pracy móc usłyszeć od swoich podopiecznych, że zajęcia „były ciekawe”. 

 

  mgr Barbara Buczek – nauczyciel wychowawca, pedagog, logopeda w grupie „Żuczki”

Ukończyłam studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Pedagogika w specjalności Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto zdobyłam kwalifikacje zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego w College of North West London w Anglii. W 2019 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku oraz w 2022 r. studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Obecnie jestem studentką uczelni Collegium Humanum w Warszawie na kierunku Psychologia.

Praca w angielskim przedszkolu sprawiała mi dużą radość, była dla mnie wyzwaniem, pasją i niezapomnianym doświadczeniem. Podobnie jest obecnie i bardzo cieszę się, że nadal robię to co lubię.

Priorytetem w mojej pracy zawsze będzie uśmiech na twarzy dzieci, a także stwarzanie im bezpiecznych warunków do zabawy i wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Według Glenna Domana, zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej nauki tym więcej zabawy. Dlatego pracę dydaktyczno-terapeutyczną chcę opierać na różnorodnych, innowacyjnych i ciekawych metodach, aby móc wyzwalać w dzieciach twórczą aktywność, rozwijać ich poczucie sprawstwa i pomóc im osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.

     

  mgr Gabriela Jakieła

Jestem Absolwentką Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2022 r. uzyskałam tytuł Magistra na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. W czerwcu tego roku, zakończę również Studia Podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Jestem osobą ambitną i nastawioną na dalszy rozwój, ponieważ moją pasją jest praca z dziećmi. W wolnym czasie czytam książki, gotuję i piekę ciasta.

Uważam, że każdy uśmiech dziecka jest dla mnie codzienną nagrodą a każda przeszkoda motywacją i motorem napędowym do działania. 

 

 

  mgr Aleksandra Lidwin – nauczyciel fizjoterapeuta

Jestem absolwentką studiów magisterskich kierunku fizjoterapia, które ukończyłam w 2022 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie uzupełniam swoje wykształcenie o studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

     Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas pracy w Szpitalu Uzdrowiskowym „Exelsior” w Iwoniczu Zdroju oraz w trakcie praktyk w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie. Rehabilitacja jest dziedziną, która bardzo dynamicznie się rozwija, więc staram się ciągle podnosić swoje kwalifikację przez udział w kursach i szkoleniach.

     W chwili obecnej posiadam certyfikaty z takich kursów jak: „Masaż tkanek głębokich z elementami anatomii palpacyjnej”, „Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”, „Masaż – Dotyk Motyla”, „Masaż aromaterapeutyczny dłoni”.

Odbyłam też szkolenie z metody „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu”.

     Praca z dziećmi choć wymaga sporo cierpliwości i pomysłowości, daje mi codziennie wiele satysfakcji i uśmiechu na twarzy. Najpiękniejsze w niej moim zdaniem jest to, że mamy realny wpływ na jakość życia dzieci z trudnościami i niepełnosprawnością. Dzięki naszym wysiłkom możemy znacznie polepszyć komfort ich funkcjonowania i usunąć wiele barier z którymi muszą codziennie się zmagać.

 

img_2553 mgr Justyna Zbiegień – nauczyciel wychowawca, pedagog w grupie „Mróweczki”
 
W roku 2014 ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Dwa lata później uzyskałam tytuł magistra o specjalności Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim. W czerwcu 2018 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Spektrum Autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja, oraz ukończyłam studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach i szkoleniach, między innymi: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż©; Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga; Elementy logorytmiki jako metody wspomagajacej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Pedagogika oczekiwań dziecka. Wsparcie całościowego rozwoju w przedszkolu; Terapeuta zajęciowy; Inspiracje Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej; Dyscyplina bez nakazów; Wstęp do systemu edukacji przez ruch; Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR; Integracja Bilateralna program indywidualny i szkolny; Ukulele metodą MT; Masaż aromaterapeutyczny dłoni; Masaż sensoryczny kończyny górnej i ręki; Masaż Dotyk Motyla. Brałam także udział w kursie bazowym „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy” oraz   kursie doskonalącym „Metoda dobrego startu – część praktyczna”.  Regularnie uczestniczę w webinariach na temat terapii ręki organizowanych przez Ośrodek aCentrum.
 
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyłam podczas licznych praktyk studenckich zarówno w szkołach ogólnodostępnych, jak i placówkach o charakterze integracyjnym. Kontakt z najmłodszymi umożliwiała mi również poprzednia praca, podczas której prowadziłam świetlicowe warsztaty czytelniczo-plastyczne oraz zajęcia ruchowe dla dzieci. Jestem cierpliwą, empatyczną i odpowiedzialną osobą. Zawsze staram się wykonywać swoją pracę z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem dla dobra dziecka.
 
Peter Rosegger powiedział: „Dziecko jest księgą, którą powinniśmy pisać i którą powinniśmy czytać”. To właśnie fascynuje mnie w pracy z najmłodszymi – radość i satysfakcja z faktu, że dzięki nam stają się coraz bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności oraz poczucie, że codziennie uczymy się czegoś nowego od nich samych: autentyczności, szczerości, wytrwałości w dążeniu do celu, radości nawet z najdrobniejszych sukcesów czy też bezgranicznej ciekawości świata. Motywacją do pracy jest dla mnie natomiast każdy najmniejszy uśmiech i zadowolenie na twarzy dziecka.
 
 

  mgr Agnieszka Rycaj – nauczyciel wychowawca, pedagog w grupie „Biedronki”

Ukończyłąm studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, na specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Staram się również uczestniczyć w różnych formach doskonalenia, brałam udział w Szkoleniu I i II stopnia „Makaton” oraz kursie doskonalącym „Metoda dobrego startu”.

Mam świadomość, że pracując już w trakcie studiów w przedszkolu mam niezwykłą szansę, aby bardziej świadomie czerpać wiedzę i przenosić ją już teraz do pracy z dziećmi. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję, a uśmiech dziecka jest największą nagrodą za włożony trud.

 

   mgr Justyna Reczkowska – nauczyciel pedagog w grupie „Biedronki”

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyłam w 2017 roku studia pierwszego stopnia – licencjackie na kierunku: Pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz w 2019 roku studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunku: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. W 2024 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki specjalnej – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Moje zainteresowanie tematyką prowadzenia działalności opiekuńczej i społeczno-wychowawczej, a także organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej widać nie tylko po ukończonych przeze mnie kierunkach studiów, ale także po dodatkowej działalności – przebytych praktykach w wielu placówkach, podjętym stażu w Krakowskim Instytucie Psychoterapii czy pracy w charakterze wychowawcy na półkolonii letniej. Co ważniejsze, w ciągu ostatnich lat uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach poszerzających moje kwalifikacje, do których należy między innymi: Szkolenie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu – kurs III stopniowy; Szkolenie ,,Attention Autism”; Warsztat ,,Nasze ręce, stopy lubią się bawić – Edukacja przez ruch”; Warsztat ,,Innowacyjność metody B. Strauss w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej cz. II”; Szkolenie ,,Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”; Szkolenie ,,Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD – Program Marchewkowe Pole”. Co więcej, ukończyłam Kurs Bilateralnej Integracji z uzyskaniem tytułu Providera – Terapeuty.

Jestem osobą zorganizowaną, odpowiedzialną oraz empatyczną, co może wynikać z mojego własnego doświadczenia życiowego – wzrastania u boku brata o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Szybko się uczę i w dalszym ciągu chcę podnosić swoje kwalifikacje.

W swojej pracy cenię sobie dobry kontakt z dziećmi, ich naturalną spontaniczność, ciekawość świata. Zawsze staram się poznać potrzeby, zainteresowania dzieci i do każdego z nich podchodzić indywidualnie, by móc wspierać ich wszechstronny rozwój. Uważam, że jednym z obowiązków osób dorosłych jest dawanie dzieciom szczęścia, radości i ciągłego uśmiechu.

Wśród moich prywatnych zainteresowań znajdują się przede wszystkim piesze wycieczki, rajdy oraz rekreacyjna jazda na rowerze.

 

 mgr Ilona Pelczarska – pedagog, pielęgniarka

 Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie gdzie w 2007 r. uzyskałam tytuł licencjata pielęgniarstwa. Następnie kontynuowałam naukę w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na wydziale: pedagogika z promocją zdrowia, uzyskując w roku 2010 tytuł magistra pedagogiki ze specjalnością promocja zdrowia. W trakcie studiów odbyłam praktyki, zarówno w placówkach oświatowych, takich jak: żłobek, przedszkole, szkoła, jak i w placówkach medycznych i opiekuńczo-leczniczych.

Ogromną radość sprawia mi praca z dziećmi, ich uśmiech i radość, obserwowanie ich postępów i wspieranie rozwoju. Dokładam też wszelkich starań, by dzieci miały dobrą atmosferę i czuły, że jestem dla nich wsparciem. Bezpieczeństwo i rozwój małych podopiecznych jest dla mnie priorytetem.

  mgr Dominika Wnęk – nauczyciel wychowawca, logopeda w grupie „Żabki”

Jestem absolwentką Państwowej  Wyższej Szkoły zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, gdzie ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyłam również studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Posiadam również kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w prywatnym żłobku i klubie dziecięcym.

Prywatnie jestem osobą bardzo otwartą na innych, pogodną i cierpliwą. Ogromną radość sprawia mi praca z małymi dziećmi, wspierani ich rozwoju oraz obserwowanie nawet najmniejszych ich postępów.
Interesuję się śpiewem oraz muzyką. Jestem solistka w zespole, należę do kameralnego chóru, oraz gram na pianinie i gitarze.

 

 

  mgr Sylwia Okarma – nauczyciel pedagog w grupie „Żabki”

W czerwcu 2008 r. uzyskałam tytuł magistra pedagogiki w zakresie psychoprofilaktyki społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim, a już pół roku później odebrałam świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej. Trzysemestralne studia kwalifikacyjne rozpoczęłam jeszcze w trakcie studiów magisterskich już wtedy mając świadomość, że jest to dla mnie najwłaściwsza droga.

Praca z dziećmi jest dla mnie niezwykle satysfakcjonująca i pozwala mi zużytkować ogromne pokłady energii, które we mnie drzemią. Dzięki zaangażowaniu w codzienne wyzwania mój umysł pozostaje otwarty na nową wiedzę co jest bardzo przydatne w podnoszeniu kwalifikacji. W ostatnich latach ukończyłam studia podyplomowe Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, edukacja, a także Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz brałam udział w różnorakich szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki i terapii w tym ukończyłam kurs III stopniowy Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem oraz Terapię Ręki I stopnia.

Doświadczenie wyniosłam z odbytych praktyk jak i dotychczasowej pracy zawodowej jako trener Nowoczesnych Technik Nauczania i Szybkiego Czytania oraz udzielając specjalistycznych usług opiekuńczych i terapeutycznych dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w ich środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

We wszystko co robię wkładam serce i ufność w powodzenie podjętej misji, bo właśnie misją jest dla mnie praca z dziećmi. Wolny czas spędzam w gronie najbliższych lub pochylając się nad dobrą książką.

 

 

mgr Jacek Marszałek – nauczyciel pedagog w grupie „Żabki”

W 2009 roku obroniłem tytuł licencjata z pedagogiki społeczno-opiekuńczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Następnie w 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  zdobyłem tytuł magistra ze specjalizacji resocjalizacyjna-opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku  kończę studia podyplomowe ze specjalizacji oligofrenopedagogika. Pragnąc podnosić kwalifikacje zawodowe w 2016 roku ukończyłem kurs III stopniowy Stosowanej Analizy Zachowania w Krakowie. Następnie w 2018 roku ukończyłem kurs Terapii Ręki.

Zdobytą na studiach wiedzę wykorzystywałem w pracy zawodowej z osobami w różnym wieku (osoby dorosłe, dzieci).

Prywatnie interesuję się muzyką, oraz sportem (siłownia, rower). Bardzo lubię podróżować.

 

 

   mgr Justyna Walus-Rogozińska –  nauczyciel wychowawca, pedagog w grupie „Jeżyki”

W 2014 roku ukończyłam studia pierwszego stopnia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Dwa lata później obroniłam tytuł magistra na Uniwersytecie Rzeszowskim, na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Następnie, w 2017 roku, ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Obecnie jestem studentką uczelni Collegium Humanum w Warszawie na kierunku Psychologia.

Chcąc podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz poszerzać swoją wiedzą, staram się uczestniczyć w wielu szkoleniach, korzystać z literatury, by w pracy z dziećmi łączyć zarówno tradycyjne, jak i te najnowsze metody i koncepcje pracy z dziećmi.

Podczas studiów odbywałam liczne praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych, co już wtedy pozwoliło mi przekonać się, że to właśnie moja ścieżka zawodowa.

W swojej pracy podchodzę do każdego dziecka indywidualnie, staram się rozbudzić jego ciekawość oraz w codziennych zajęciach dać mu możliwość samodzielnego poznawania świata. Wierzę w to, że sposób, w jaki przekazujemy dziecku wiedzę i wartości w jego najmłodszych latach, ma wpływ na to, jakim dorosłym stanie się w przyszłości. Swoją pracę traktuję nie tylko jako zawód, ale również pasję. Staram się ją zawsze wykonywać z największym zaangażowaniem, wkładając w to całe serce.

 

      mgr Karolina Korzeniowska – nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog w grupie „Jeżyki”

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, gdzie w 2016 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku Wychowanie fizycznie ze specjalnością „Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną”. Następnie we wrześniu 2019 roku otrzymałam tytuł magistra, kończąc studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Wychowanie fizyczne ze specjalnością „Trener zdrowia”.

W czasie studiów odbyłam liczne praktyki pedagogiczne, w czasie których poznawałam specyfikę pracy nauczyciela oraz miałam możliwość wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Od trzech lat realizuję również swoją sportową pasję pracując jako trener w Akademii Piłkarskiej, gdzie prowadzę treningi z piłki nożnej oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych. Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, gdzie realizuję dwa kierunki: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Integracja Sensoryczna.

Praca z dziećmi jest dla mnie jednocześnie dużym wyzwaniem i źródłem radości i satysfakcji. Bardzo cieszy mnie możliwość wpływania na rozwój fizyczny maluchów oraz zarażanie ich miłością do sportu. Uśmiech na twarzy dziecka i każdy, nawet niewielki postęp, jest nagrodą i motywacją do dalszej pracy.

 

mgr Justyna Zywar – nauczyciel pedagog w grupie „Jeżyki”

Od kiedy sięgam pamięcią bardzo lubiłam przebywać z dziećmi i zajmować się nimi, gdyż sprawiało mi to wiele radości. Umożliwiło mi to wybór drogi, którą w życiu chcę podążać. Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie gdzie ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza. Studia drugiego stopnia ukończyłam w Łodzi na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna. Posiadam również studia podyplomowe o specjalności Oligofrenopedagogika.  

Lubię zdobywać nową wiedzę, jak i doświadczenie dlatego też chętnie uzupełniam swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, podziwiam ich za szczerość, spontaniczność oraz ciekawość świata. Dzieci patrzą na świat  „głębiej” niż my dorośli. Myślę, że możemy się od nich wiele nauczyć.

Prywatnie jestem mamą 8latka, którego pomysły są dla mnie morzem inspiracji. Poza pracą lubię aktywnie spędzać czas na łonie natury i cieszyć się życiem. 

 

 

    mgr Karolina Józefowicz – nauczyciel logopeda

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 2020 roku ukończyłam kierunek logopedia z audiologią ze spacjalnościami: logopedia kliniczna, protetyka słuchu. Od września 2022 roku rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku neurologopedia kliniczna z elementami audiofonologii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum na Uniwersytecie Jaggielońskim.

Swoje doświadczenie w zawodzie oraz umiejętności praktyczne zdobywałam podczas studiów w licznych praktykach zawodowych oraz wolontariatach, m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach integracyjnych, szkołach podstawowych, pracowni badań słuchu UMCS. Aktywnie uczestniczyłam również w Naukowym Kole Logopedów i Audiologów UMCS oraz w studenckiej poradni logopedycznej, prowadząc terapie logopedyczne oraz wykonując obiektywne i subiektywne badania słuchu. Brałam udział w Lubelskim Programie Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Kursy, które ukończyłam: Metoda Fonogestów; Język Migowy I stopnia; trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania; Stymulacja traktu ustno-twarzowego wg Małgorzaty Gawryl; Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia wg Eweliny Mendali-Kwoczek; Skojarzenia do mówienia wg Ewy Grzelak; Masaż Dotyk Motyla; Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR; Kontakt, uwaga, naśladowanie jako baza w terapii logopedycznej dzieci – praktyczne rozwiązania, Zabawy sensoryczne w terapii komunikacji, Zabawa w praktyce terapeutycznej wg Magdaleny Tarnawskiej; Terapia dziecka z wadą słuchu; Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej wg Sabiny Szober; Miofunkcjonalny aspekt terapii karmienia – od diagnozy do terapii; Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Program Marchewkowe Pole.

Prywatnie interesuję się kinem oraz literaturą. Wolny czas najchętniej spędzam w górach. Nie wyobrażam sobie życia bez zwierząt.

 

zdj-gorka   mgr Justyna Górka – nauczyciel psycholog

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Diagnozy i terapii neuropsychologicznej na tym samym uniwersytecie oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Ponadto ukończyłam Studium Pedagogiczne na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Zawód psychologa to dla mnie pasja i sposób na życie. Doświadczenie w pracy z najmłodszymi zdobywałam między innymi w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej czy fundacji pomagającej dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi. Odbywałam również praktyki w szpitalach na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych oraz w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego
w Lublinie.

Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyłam w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m.in. Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży, Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy, Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC – I stopień), Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole, Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej czy Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka.

Praca z dziećmi to ciągłe wyzwania, których nie boję się podjąć. Obserwowanie i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju sprawia mi ogromną radość, a uśmiech na ich twarzach jest dla mnie największą nagrodą. Za co kocham dzieci? Najbardziej za ich niekończącą się ciekawość świata, szczerość i spontaniczność.

Prywatnie uwielbiam wszelkiego rodzaju zajęcia DIY oraz grę w siatkówkę. Kocham przyrodę i psy. Moim największym marzeniem jest podróż po południowo-wschodniej Azji.

 

  mgr Aleksandra Gajda – nauczyciel fizjoterapeuta

Jestem absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia, gdzie uzyskałam tytuł magistra. Ukończyłam również Policealną Szkołę Medyczna w Jaśle na kierunku Technik Masażysta. Ukończone studia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Certyfikowany terapeuta Metody Vojty. Podczas swojej nauki w szkole miałam możliwość odpracowania praktyk w różnych przychodniach rehabilitacyjnych, szpitalach oraz przedszkolu.

Moje dotychczasowe doświadczenie zdobyłam podczas pracy w Centrum Leczenia Bólu i Odnowy Biologicznej w Krośnie. Moim atutem jest również posiadanie certyfikatów z zakresu odnowy biologicznej takich jak: „Taping Rehabilitacyjny”, „Relaksacyjne formy masażu z użyciem ciepłych kamieni”, „Neuromasaż twarzy”, „Konchowanie uszu”, „Moksa”, oraz „Ajurwedyjski masaż jogiczny”, „Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi”, „Diagnostyka Metodą Prechtla”, „Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii”, – „Stopa dziecka – diagnostyka i terapia”, „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu”. 

Jestem osobą uczciwą, pracowitą i sumienną w wykonywaniu powierzonych mi obowiązków. Lubię się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. 

 

  mgr Małgorzata Tomaszewska – nauczyciel fizjoterapeuta 

Jestem magistrem fizjoterapii – absolwentką Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończone studia z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas licznych praktyk w trakcie trwania studiów, jaki i  podczas 10 letniej pracy w Sanatorium Uzdrowiskowym w Iwoniczu Zdroju. Swoją wiedzę systematycznie uzupełniam poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, m.in.: kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness i nowoczesne formy gimnastyki, kurs PNF, kurs Nordic Walking, kurs refleksologii stóp, „Stopa dziecka – diagnostyka i terapia”, „Taping rehabilitacyjny”, „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu”. 

Dodatkowo jestem w trakcie uzupełniania swoich kwalifikacji o studia z zakresu przygotowania pedagogicznego.

 Sama jestem mamą. Dzieci to całe moje życie i uważam, że świat bez nich byłby pusty! Zarówno w domu, jak i w pracy staram się postępować wg idei: „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat!”

 

  mgr Magdalena Wałczyk-Burek – nauczyciel języka angielskiego, pomoc nauczyciela

więcej »

W 2002 roku ukończyłam studia pedagogiczne na wydziale filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskując tytuł magistra z języka rosyjskiego oraz tytuł licencjata z języka niemieckiego. W 2015 roku w Londynie zdałam egzamin z języka angielskiego uzyskując certyfikat „Esol International (First)”. Jestem również absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie „Wczesnego nauczania języka angielskiego” Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, które ukończyłam w 2021 roku.

Dodatkowe szkolenia zakończone certyfikatem, które odbyłam to min.:

– „Kurs trzystopniowy „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spectrum autyzmu” (2018),

„Extreme fun with pre-schoolers-przedszkolak na zajęciach języka angielskiego” (2020)

„Nauczanie zdalne języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3” ( 2020)

Wykształcenie uzupełnia moja praktyka w nauczaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych zdobyta podczas pracy w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkole językowej, jednak to praca z najmłodszymi zainspirowała mnie do dalszego rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego na tym polu.

W trakcie jego zdobywania, szczególnie cenię sobie roczną pracę w Hamburgu w charakterze au-pair, gdzie zajmowałam się dziećmi oraz poznawałam język i kulturę Niemiec.

W Londynie zaś, gdzie mieszkałam łącznie 8 lat, pracowałam  jako certyfikowana w Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills – niania  oraz babysitter  zajmując się dziećmi w wielu  rodzinach. W ramach mojej pracy aktywnie i w sposób kreatywny spędzałam czas z maluchami między innymi na różnych zajęciach w przedszkolach, grupach zabaw, bibliotekach czy zajęciach muzycznych.

Ciągle doskonalę mój warsztat pracy inspirując się pomysłami zaczerpniętymi z bogatego doświadczenia zdobytego podczas pracy z dziećmi w Wielkiej Brytanii.

Praca z najmłodszymi daje mi wiele satysfakcji. Staram się, by każde zajęcia były dla dzieci przygodą i, by w jak najbardziej naturalny sposób poznawały język angielski. Cieszy mnie również  fakt, że dzieci czują się swobodnie na zajęciach języka obcego, co więcej często otwierają się, a więc takie zajęcia działają również terapeutycznie.

Uważam, ze bardzo ważna jest kreatywność i indywidualne podejście do każdego dziecka, by czuło się docenione i zauważone. Starając się, by zajęcia były atrakcyjne korzystam z wielu pomocy dydaktycznych takich jak: maskotki, książeczki sensoryczne czy gry językowe, itp. Ważna rolę na zajęciach odgrywa muzyka, uczenie się poprzez śpiewanie po angielsku, ruch, a nawet organizowanie teatrzyków czy zajęcia plastyczne.

Lubię podróżować oraz spędzać aktywnie czas z moimi dziećmi, zwłaszcza spacery po lesie. W wolnych chwilach czytam książki, również anglojęzyczne. Interesuję się psychologią.

 

    lic. Jolanta Kufel – nauczyciel pedagog, dietetyk 

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku Dietetyka. W czasie studiów szczególna uwagę poświęcałam zagadnieniu dotyczącym żywienia oraz edukacji dzieci i młodzieży. Po ukończeniu studiów prowadziłam firmę zajmującą się m.in doradztwem żywieniowym, edukacją żywieniową oraz dietoterapią. 

Z dziećmi pracowałam już przed rozpoczęciem ścieżki zawodowej. W okresie wakacyjnym, jako wolontariusz wychowawca w placówkach wypoczynku, oraz organizator różnego rodzaju imprez okolicznościowych dla dzieci. 

Zarówno czas studiów, praktyk studenckich jak i okres prowadzenia firmy pozwolił mi na dokładne poznanie niezbędnych zagadnień potrzebnych do pracy z najmłodszymi. 

Praca z dziećmi jest dla mnie, jako dietetyka,  priorytetem. We wczesnym dzieciństwie kształtują się upodobania oraz nawyki żywieniowe, dlatego dziecko należy uczyć prozdrowotnych wyborów. Zatem edukację żywieniową należy rozpocząć już od najmłodszych lat. 

 

 

zdj mgr Ilona Wysowska – nauczyciel pedagog 

W roku 2014 ukończyłam studia na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Dwa lata później uzyskałam tytuł magistra o specjalności Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim. W czerwcu 2018 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Spektrum Autyzmu-diagnoza, terapia i edukacja, oraz studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Staram się stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach, między innymi: Terapia ręki zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż; Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR; Integracja Bilateralna program indywidualny i szkolny; Masaż aromaterapeutyczny dłoni; Masaż dotyk motyla; Wstęp do systemu edukacji przez ruch; Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Attention Autism. Brałam również udział w kursie bazowym „Terapia behawioralna w teorii i w praktyce”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi odbywając praktyki i nadal pragnę je zdobywać w codziennej pracy z naszymi przedszkolakami. Z natury jestem życzliwą, opanowaną i otwartą osobą, z łatwością nawiązuję kontakty z dziećmi, a za najwyższą wartość stawiam sobie ich dobro. Miło jest patrzeć na to w jaki sposób dziecko odkrywa świat, jak się rozwija, uśmiecha, angażuje w sprawy grupy. Dlatego też za jeden z głównych celów stawiam sobie stworzenie odpowiedniej atmosfery i relacji z dzieckiem po to, aby mogło czuć się bezpieczne i kochane, gdyż to zapewnia mu prawidłowy rozwój i dobry start w życiu.

 

 

127 mgr Justyna Dudzik – nauczyciel pedagog, logopeda 

więcej »

Jestem absolwentką Państwowej Wy zszyj Szkoły Zawodowej w Krośnie. Tytuł licencjata zdobyłam w 2009 r. na specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Studia magisterskie o tej samej specjalności ukończyłam na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2012 r. W styczniu 2018 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku ,,Spectrum autyzmu diagnoza, terapia, edukacja” w czerwcu 2019 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku ,,Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Rzeszowie. Od października 2020 r. rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, a od października 2021 r. rozpoczęłam studia na kierunku Psychologia na Collegium Humanum   w Warszawie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach i szkoleniach, między innymi: kurs doskonalący ,,Metoda dobrego startu”-część praktyczna, kurs bazowy ,,Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs – 3 modułowy”. Szkolenia: Makaton I i II stopień; PEP – 3 –PL – zastosowanie w badaniach naukowych; Terapia ręki I stopień; Dyscyplina bez nakazów; Dźwięk, który nas otacza czym właściwie jest? – muzykoterapia w przedszkolu i szkole; Pedagogika oczekiwań dziecka, wsparcie całościowego rozwoju dziecka; Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka; Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Wstęp do praktycznego kursu metody pedagogicznej Montessori; Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz. 1.

Na co dzień jestem osobą otwartą i uśmiechniętą, zawsze pełną chęci do pracy. Opieka nad dziećmi sprawia mi ogromną radość i jest moją wielką pasją. Bezinteresownie obdarzam szacunkiem, uznaniem i ciepłem każdego malucha, bo każde ,,dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”. Ważne jest dla mnie, by każde dziecko było uśmiechnięte, czuło się bezpiecznie, a także aby ciekawie spędzało czas podczas pobytu w przedszkolu.

Mottem przyświecającym mi w pracy w przedszkolu są słowa Jana Pawła II, że ,,każde dziecko jest słońcem, które wschodzi”.

Prywatnie jestem mamą dwójki wspaniałych pociech, większość swojego wolnego czasu spędzam właśnie z nimi.      

 

 

 

  mgr Barbara Komborska – nauczyciel logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza, następnie studia magisterskie – Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną w roku 2017. Ukończyłam również studia podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2019)  oraz Surdopedagogikę w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi (2022) . W 2021 roku skończyłam również Edukację wczesnoszkolną  z wychowaniem przedszkolnym w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w licznych kursach:

– Strategie AAC we wspomaganiu rozwoju mowy i języka małego dziecka (do 6 r. ż) – mgr Maja Kłoda,

– Gesty GORA w ujęciu praktycznym – mgr Gabriela Lorens,

– Wykorzystanie elementów Integracji sensorycznej w pracy nauczyciela,

– Relacja nauczyciel-uczeń-rodzic jako podstawa wdrażania nowoczesnych rozwiązań w edukacji,

– Terapia ręki,

– Attention Autism – mgr Celina Twardysz,

– Graformotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR,

– Wstęp do systemu Edukacja przez ruch,

– Innowacyjność metody B. Strauss w Edukacji Przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

– „Nasze ręce, stopy lubią się bawić” – edukacja przez ruch,

– Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Kurs III stopniowy,

– Masaż logopedyczny od  podstaw – podejście praktyczne mgr Aleksandra Kaczyńska,

– Stymulacja traktu ustno-twarzowego – mgr Małgorzata Gawryl,

– WĘDZIDEŁKA Frenulektomia, frenulotomia, frenoplastyka,

– Scenariusze Logorytmiczne – Krok po Kroku,

– Skojarzenia do mówienia – mgr Ewa Grzelak,

– Elementy metody werbo-tonalnej – mgr Karolina Nowak-Kuna.

Praca z najmłodszymi jest moim powołaniem, przynosi mi ogromną radość i satysfakcję. Obserwowanie tego, jak dzieci pokonują trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdza mnie w przekonaniu sensu mojej pracy, a każdy uśmiech na ich twarzy jest dla mnie ogromną nagrodą.

 

 

d1740006   mgr Patrycja Nitka-Kulpińska – nauczyciel pedagog specjalny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki

W 2012 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Jestem również absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunek Pedagogika specjalna – specjalność Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. Ukończyłam również studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika.

Pragnąc podnosić swoje kwalifikacje zawodowe ukończyłam wiele szkoleń: „Terapia ręki I i II stopnia”, szkolenie prowadzone metodą Klanzy „W co się bawić z maluszkami, czyli jak wspierać rozwój dzieci w wieku 2+” kurs doskonalący „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 – modułowy”. Jestem również Trenerem 1 stopnia Sensoplastyki ®, ukończyłam również kurs z zakresu Terapii Neurotaktylnej dr Svetlany Masgutovej oraz   takie kursy jak: „Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga”, „Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPET)” , „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną”, „Gry i innowacyjne zabawy wspierające motorykę małą i dużą”, „Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów”, „Dziecko z zaburzeniami uwagi – Gry i innowacyjne zabawy”, kurs „Karmienie terapeutyczne HUMAN TOUCH”.

Jestem osobą otwartą i pozytywnie podchodząca do życia, a swoją pracę traktuję jak pasję. Praca z najmłodszymi daje   mi dużo radości i satysfakcji. Wybierając zawód kierowałam się głownie sercem i pracując z dziećmi każdego dnia utwierdzam się w przekonaniu, że dokonałam właściwego wyboru.