Przedszkole Motylek Kronso » Żłobek Krościenko Wyżne
Żłobek Krościenko Wyżne

W Niepublicznym Żłobku „Motylek” korzystamy z dotacji celowej udzielonej

przez Gminę

Krościenko Wyżne.

 

 

Nasza kadra: 

 

     mgr Bernadetta Wnęk – opiekun w żłobku w Krościenku Wyżnym w grupie „Sówki”

W 2009 roku ukończyłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika społeczno-opiekuńcza. Następnie, w 2011 roku zdobyłam tytuł magistra na Uniwersytecie Rzeszowskim w specjalności Profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Ponadto, w 2013 roku ukończyłam szkolenie „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”, zakończone praktykami zawodowymi w żłobku. Odbyłam także „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas licznych praktyk studenckich, które odbyłam w przedszkolach, ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracowałam jako wychowawca świetlicy szkolnej oraz jako młodszy bibliotekarz w bibliotece.

Chcąc w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębiać swoją wiedzę, w ostatnim czasie ukończyłam III stopniowy kurs „Stosowana analiza zachowania w terapii dzieci w spektrum autyzmu”.

Praca z dziećmi, szczególnie tymi najmłodszymi, daje mi wiele radości i satysfakcji. Jestem osobą pogodną, cierpliwą i troskliwą. Ważne dla mnie jest, aby dzieci w ciepłej i przyjaznej atmosferze mogły rozbudzać swoją ciekawość i rozwijać swój potencjał.