Przedszkole Motylek Kronso » Projekt edukacyjny „Tydzień bez zabawek”
Projekt edukacyjny „Tydzień bez zabawek”

Od 15 do 19 czerwca w przedszkolu zorganizowany był tydzień „bez zabawek” – dzieci miały za zadanie przyniesienie do przedszkola różnych recyklingowych materiałów (butelki, papiery, wytłaczanki po jajkach, korki, folie, plastikowe opakowania np. po jogurtach, itp.), z których to później robiły różne zabawki. Z użyciem taśmy dzieci tworzyły nowe kreatywne zabawki.