Przedszkole Motylek Kronso » projekt badawczy w naszym przedszkolu
projekt badawczy w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole uczestniczy w realizacji projektu badawczego „Adaptacja i walidacja Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL”. Celem projektu jest opracowanie polskiej wersji tego popularnego testu, przeznaczonego do oceny funkcjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym.

PEP-3-PL będzie wykorzystywany w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (głównie ze spektrum autyzmu).

Projekt prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt
i Ludzi, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Ewa Pisula.