Przedszkole Motylek Kronso » Spotkanie z policjantem
Spotkanie z policjantem

13 lipca Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie wraz z Komendą Miejską Policji w Krośnie zorganizowała zajęcia edukacyjne dla naszych przedszkolaków z ul. Grodzkiej. Temat spotkania to „Bezpieczna droga do przedszkola”. Pan policjant, w bardzo interesujący sposób, opowiadał o zasadach ruchu drogowego oraz o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu i w domu. Przypomniał wszystkim podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Wytłumaczył, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci wykazały się znajomością numerów alarmowych i umiejętnością wezwania pomocy oraz prawidłowego zachowania się w razie zgubienia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały pana policjanta.