Przedszkole Motylek Kronso » Ewaluacja zewnętrzna
Ewaluacja zewnętrzna

W listopadzie w naszym Przedszkolu została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Ewaluacja dotyczyła dwóch zagadnień:

  1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Raport z ewaluacji dostępny jest na platformie internetowej www.npseo.pl (link: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000138150171_public.pdf ) lub w przedszkolu do wglądu.

Zapoznanie się z raportem pozwoli Państwu dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w naszym przedszkolu.

Raport zawiera wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzili z dyrektorem, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami, dziećmi, a także zapisy z obserwacji zajęć oraz przedszkola.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze sporządzonym raportem.