Przedszkole Motylek Kronso » „100 na 100-lecie Niepodległości”
„100 na 100-lecie Niepodległości”

11 listopada 2018 roku nasza Ojczyzna obchodziła setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Z tej okazji wiele szkół i przedszkoli przygotowało programy artystyczne ukazujące czym jest patriotyzm względem ukochanej Polski. Dzieci z naszego przedszkola także postanowiły wziąć udział w wyjątkowym przedstawieniu i wraz z pomocą nauczycieli oraz opiekunów przygotowały wzruszający program słowno – muzyczny „Setka na Stulecie Niepodległości”. W dzień premiery przypadający na 29 listopada dzieci zaprosiły swoich rodziców, by wspólnie móc przeżyć tą wyjątkową uroczystość. Przedstawienie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości, a następnie dzieci z ulicy Korczyńskiej zaprezentowały pantomimę „Polska w niewoli – Głos Orła”. Po niej grupa „Jeżyki” wspólnie zaśpiewała piosenkę pt. „Co to jest niepodległość?”, która pięknie przedstawiła historię naszej Ojczyzny za czasów zaborów i nie tylko. Polska była pod władzą okupantów przez długie 123 lata, czego symbolem było 123 białych i czerwonych serc wniesionych przez nasze przedszkolaki na scenę. Zaraz po nim dzieci zadeklamowały wiersz Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”. Duże wrażenie robił głos stu młodych gardeł odpowiadających na pytania narratora. Następnie po zejściu ze sceny, na jej deski weszły przedszkolaki z grupy „Żuczki” i przy śpiewie „Żabek” oraz „Mróweczek” wykonały skocznego krakowiaka. Przedszkolaki zarówno z oddziału na ulicy Grodzkiej, jak i przedszkola na ulicy Korczyńskiej przygotowały i przedstawiły piękne wiersze oraz piosenki patriotyczne ubogacone układem choreograficznym z wykorzystaniem białych i czerwonych wstęg. W programie pojawił się również taniec „Trojak”, a po nim dzieci w wierszu wyraziły wdzięczność Ojczyźnie za to wszystko, co daje nam na co dzień – od morza aż do Tatr. I właśnie piosenką o takim tytule starały się także ukazać piękno naszej Polski. Duże wrażenie na widzach zrobił przygotowany przez najmłodszych „Polonez”. Dzieci wraz z opiekunami zatańczyły go najpiękniej, jak potrafiły. Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci zaprosiły rodziców do wspólnego odśpiewania hymnu Polski – „Mazurka Dąbrowskiego”. Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Bardzo dziękujemy rodzicom za przyniesienie pysznych ciast. Ten dzień pozostanie w naszej pamięci na długo, bo już wiemy, że nasza Ojczyzna warta jest kochania.